Dõi theo Sao

Khắc Việt vui vẻ với Hồng Quế ở Châu...
Cả hai và những người bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ...
Tuấn Hưng tăng cân vì được vợ chăm tốt
Tuấn Hưng tiết lộ, anh đã tăng hơn trước 3 kg vì được...
Khắc Việt trả lời "sốc" về chuyện...
Lần đầu tiên giọng ca của "Yêu lại từ đầu"...
2014-10-23 17:04:29; Err_Code: 2; Err_Str: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known; Err_File: /home/saovui/public_html/includes/functions.php; Err_Line: 752; RequestUri:so-16-khac-viet-sv32p5331c35.html; IP_addess:54.161.155.142; _POST: