Dõi theo Sao

Đóng cảnh thân mật, Khắc Việt khiến bạn...
Bạn gái Khắc Việt đã giận người yêu suốt 1 tháng chỉ...
Khắc Việt hóa ông lão 70 tuổi trong MV mới
Nam ca sỹ cho biết, anh phải mất một buổi sáng mới hóa...
Khắc Việt vui vẻ với Hồng Quế ở Châu...
Cả hai và những người bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ...
2015-07-04 11:57:45; Err_Code: 2; Err_Str: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known; Err_File: /home/saovui/public_html/includes/functions.php; Err_Line: 752; RequestUri:so-16-khac-viet-sv32p5331c35.html; IP_addess:23.20.112.112; _POST: