Dõi theo Sao

Khắc Việt hóa ông lão 70 tuổi trong MV mới
Nam ca sỹ cho biết, anh phải mất một buổi sáng mới hóa...
Khắc Việt vui vẻ với Hồng Quế ở Châu...
Cả hai và những người bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ...
Tuấn Hưng tăng cân vì được vợ chăm tốt
Tuấn Hưng tiết lộ, anh đã tăng hơn trước 3 kg vì được...
2014-11-23 14:02:01; Err_Code: 2; Err_Str: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known; Err_File: /home/saovui/public_html/includes/functions.php; Err_Line: 752; RequestUri:so-16-khac-viet-sv32p5331c35.html; IP_addess:50.16.75.46; _POST: